Mensen zijn veelkleurig en in staat tot het beste én het slechtste. De uitspraak van Ghandi doet hier recht aan. 

Ieder mens heeft altijd een keuze. We kennen allemaal omstandigheden, gebeurtenissen, aanvaringen, ontmoetingen enzovoort. Dan is het is onze verantwoordelijkheid om daar mee om te gaan, daarin ligt onze keuze, onze verantwoordelijkheid. 

Voor Valk Consulting draait het erom dat mensen met hart en ziel hun werk kunnen doen, meewerken aan een groter doel, er deel van uit kunnen maken. 

Met liefde je werk doen is hart hebben voor de zaak en zo nodig hard kunnen optreden om te groeien, te innoveren, te genereren. In mijn optiek gaat het erom deze energie in zijn volledigheid aan te spreken en te gebruiken om zo tot ont-wikkeling, tot de essentie te komen. 

Groei, ontwikkeling en innovatie vinden niet plaats in het luchtledige. In tegendeel er is een basis, een voedingsbodem nodig. In de ontstaansgeschiedenis van de organisatie vinden we vaak de inspiratie hiervoor. Mensen zijn het kloppende hart van een bedrijf met een lang geheugen. Zij vlechten samen de organisatiecultuur.

 

 

Het verschil in wat we doen en waartoe we in staat zijn, zou de meeste problemen in de wereld op kunnen lossen (Ghandi)

Het is nooit te laat voor een goed gesprek! Bel +31(0)625077425 of