Elly Valk werkt al een jaar of twee samen met jonge professionals op basis van een dienst voor een dienst!

Als senior adviseur en coach heeft zij een berg ervaring als het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling en people vraagstukken in bedrijf. In de loop van de jaren kwamen steeds vaker vragen langs van jonge  net afgestudeerden en jonge professionals in een eerste baan. Deze jonge generatie startende professionals hebben actuele kennis van hun eigen vakgebied en velen hebben weet van de toepassing van moderne technologie daarbinnen.

In een dienst voor een dienst helpen deze jonge en startende professionals de senior met actuele kennis en vaardigheden op velerlei gebied. In ruil daarvoor ontvangen zij coaching, training of advies op hun eigen vraagstukken. 

Zo helpen we niet alleen elkaar met lastige zaken, we leren ook van elkaar. De starre beelden over en weer worden weer levendige ervaringen. Wederzijds leren waarderen van die andere generatie en hun inbreng in bedrijf en maatschappij.

Als je belangstelling hebt om op deze manier te werken aan je eigen ontwikkeling en tegelijk een senior te helpen met jouw kennis en ervaring, neem dan contact op.

Een dienst voor een dienst!

Het is nooit te laat voor een goed gesprek! Bel +31(0)625077425 of