Samenwerken in een maatschap? Waarom zou je!
Wat niemand je vertelt  als je in een maatschap stapt.

Valk Consulting is een onderzoek gestart over professionals die samenwerken in een maatschap. We leven immers in een tijd dat de kleinschalige samenwerkingsverbanden tussen professionals als ZZP-er, als zelfstandige zonder personeel, sterk zullen toenemen. Het is een antwoord om het verlangen naar samenwerking in te vullen. Of het werkt?

Met het oog op de professionals die zich in toenemende mate zelfstandig willen vestigen is een onderzoek naar het functioneren van de dynamiek binnen maatschappen van belang. Hoe verhoudt zich het vak met de zaak, de professional met de ondernemer? Hoe bereik je commitment, hoe treed je samen op, hoe kom je tot professionele groei en ontwikkeling?

Daarover gaat het onderzoek.

Het onderzoek wordt gedaan op een manier van deze tijd, via crowsourcing, een manier om creativiteit van velen te gebruiken en veel mensen te laten deelnemen. Het boekje “Samenwerken in een maatschap? Waarom zou je!” geeft de aftrap voor het onderzoek. Het bevat de eigen ervaring van ondernemende professionals waaronder Elly Valk zelf. Het biedt aanknopingspunten, stellingen, om in een breed verband in discussie te gaan, ervaringen te delen.

Discussie en het delen van ervaring, nieuwe stellingen en opvattingen, het kan allemaal in de open LinkedIn groep Fundamentele Vragen

Het boekje kunt u aanvragen via ons contactformulier, het wordt u dan in pdf formaat gemaild.

Groningen, 15 november 2011

Samenwerken in een maatschap? Waarom zou je!

Het is nooit te laat voor een goed gesprek! Bel +31(0)625077425 of